Lịch âm 2024 - Xem Lịch âm dương nhanh, chính xác - Lịch vạn niên năm 2024

15 Tháng 4, 2024

Người Việt thường tuân theo quân tử "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Trước khi bắt đầu các sự kiện quan trọng như động thổ, khai trương, xuất hành, lễ tân gia, cưới hỏi, họ thường thói quen kiểm tra lịch âm dương, lịch vạn niên, lịch vạn sự để chọn ngày giờ phù hợp, và lựa chọn các hành động thích hợp, tránh những điều cần kiêng kỵ.