Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 29/11/2023

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Đồng Nai ngày 29/11/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Đồng Nai ngày 29/11/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện thành phố Biên Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

29/11/2023

từ 05h30 - 06h00

Mất điện một phần khu phố 1, 2, 3, 5, 6 thuộc phường Tân Phong.

Khu phố 5 thuộc phường Tân Tiến.

Điện lực Biên Hoà Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/11/2023

từ 06h30 - 07h00

Mất điện một phần khu phố 1, 2 thuộc phường Hòa Bình. Điện lực Biên Hoà Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/11/2023

từ 08h00 - 11h00

Mất điện một phần khu phố 1, 2, 3 thuộc phường Quang Vinh. Khu phố 1 thuộc phường Hòa Bình. Điện lực Biên Hoà Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/11/2023

từ 08h00 - 14h00

Mất điện một phần khu phố 4, 5, 7 thuộc phường Thống Nhất.

Mất điện một phần khu phố 1, 2 thuộc phường Trung Dũng.

Điện lực Biên Hoà Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/11/2023

từ 13h00 - 16h00

Mất điện tủ RMU trạm Bửu Long 10, một phần khu phố 1 thuộc phường Hòa Bình. 

Điện lực Biên Hoà Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/11/2023

từ 16h15 - 16h45

Mất điện một phần khu phố 1, 2, 3 thuộc phường Quang Vinh. Khu phố 1 thuộc phường Hòa Bình.

Điện lực Biên Hoà Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/11/2023

từ 16h45 - 17h15

Mất điện một phần khu phố 1, 2 thuộc phường Hòa Bình.

Điện lực Biên Hoà Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/11/2023

từ 07h00 - 14h00

Một phần khu phố 3, 5 phường Tân Hiệp. Điện lực Biên Hoà Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Vĩnh Cửu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

29/11/2023

từ 07h30 - 09h15

TBA Hoàng Hưng, ấp Vàm, xã Thiện Tân. Điện lực Trị An Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/11/2023

từ 08h00 - 10h00

TBA Tiến Thiên Phát, ấp 3, xã Vĩnh Tân. Điện lực Trị An Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/11/2023

từ 09h30 - 11h15

TBA Tân Yên Phát, ấp Vàm, xã Thiện Tân. Điện lực Trị An Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/11/2023

từ 11h30 - 12h30

TBA Nguyễn Bá Thọ 1, ấp Vàm, xã Thiện Tân. Điện lực Trị An Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

29/11/2023

từ 13h30 - 15h30

TBA Trang Trại Nguyễn Văn Hòa thuộc xã Thiện Tân. Điện lực Trị An Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/11/2023

từ 15h45 - 17h45

TBA Ngoại Thất E.Z.I thuộc xã Thiện Tân. Điện lực Trị An Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Xuân Lộc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

29/11/2023

từ 07h00 - 12h00

Một phần ấp Việt Kiều thuộc xã Xuân Hiệp. Điện lực Xuân Lộc Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/11/2023

từ 08h00 - 09h00

Các khách hàng Công ty TNHH MTV Hoàng Thanh Thúy, Công ty TNHH MTV Hoàng Thanh Thúy thuộc xã Xuân Phú. Điện lực Xuân Lộc Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/11/2023

từ 08h30 - 16h30

Một phần các ấp Trung Hưng, Trung Nghĩa, Bàu Sen thuộc xã Xuân Trường.

Một phần các khu 2, 7 thuộc thị trấn Gia Ray.

Các trạm khách hàng cơ sở hạt điều Nguyễn Thị Huyền, Cơ sở Phan Hồng Oanh, Cơ sở Duy Vân, Karaoke Nice 2.

Điện lực Xuân Lộc Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/11/2023

từ 09h00 - 10h00

Một phần ấp 2, 4, Gia Ui thuộc xã Xuân Tâm. Điện lực Xuân Lộc Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/11/2023

từ 09h30 - 10h30

Hộ kinh doanh Lê Hoàn (trạm Lê Văn Hoàn) thuộc xã Xuân Phú. Điện lực Xuân Lộc Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/11/2023

từ 13h00 - 14h00

Công ty TNHH đầu tư Đồng Tâm solar (Công ty Đồng Tâm Solar) thuộc xã Xuân Hưng. Điện lực Xuân Lộc Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/11/2023

từ 14h30 - 16h30

Hộ gia đình ông Vũ Văn Huynh (trạm Vũ Văn Huynh) thuộc xã Xuân Hưng. Điện lực Xuân Lộc Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Định Quán

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

29/11/2023

từ 07h45 - 12h15

Khu 10, 11, 12 thuộc thị trấn Tân Phú.

Ấp 3 Xã Trà Cổ thuộc huyện Tân Phú

Điện lực Định Quán Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/11/2023

từ 08h00 - 11h15

Ấp 1 thuộc Xã Gia Canh, huyện Định Quán. Điện lực Định Quán Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/11/2023

từ 08h00 - 15h00

Ấp Tam Bung, Suốt Rút, Cây Xăng, ấp Chợ thuộc Xã Phú Túc, huyện Định Quán. Điện lực Định Quán Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/11/2023

từ 13h30 - 16h30

Ấp Ngọc Lâm 2, 3 thuộc xã Phú Thanh.

Ấp Ngọc Lâm 2, 3 thuộc xã Phú Xuân, huyện Tân Phú.

Điện lực Định Quán Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Long Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

29/11/2023

từ 08h00 - 14h00

Một phần Khu kim Sơn Thị trấn Long Thành. Điện lực Long Thành Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Nhơn Trạch

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

29/11/2023

từ 07h00 - 16h00

Một phần ấp Bến Cam xã Phước Thiền, một phần ấp Phú Mỹ 2 xã Phú Hội. Điện lực Nhơn Trạch Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Cẩm Mỹ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

29/11/2023

từ 09h00 - 13h00

Ấp Cọ Dầu 1, 2 xã Xuân Đông. Điện lực Cẩm Mỹ Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Trảng Bom

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

29/11/2023

từ 08h00 - 12h30

Một phần ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo. Điện lực Trảng Bom Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, một số nơi khác chưa có thông tin cúp điện. Ldg.com.vn sẽ cập nhật lịch chính xác, nhanh chóng đến độc giả.