Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Dương ngày 30/11/2023

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Bình Dương ngày 30/11/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Bình Dương ngày 30/11/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện thành phố Thủ Dầu Một

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

30/11/2023

từ 08h00 - 16h30

Khu vực lưới hạ áp trạm KTDC Phú Mỹ -T6, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một. Điện lực Trung Tâm Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện thành phố Dĩ An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

30/11/2023

từ 07h30 - 16h30

Khu vực đường Nguyễn Thị Khắp thuộc phường Tân Đông Hiệp. Điện lực Dĩ An Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện thành phố Tân Uyên

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

30/11/2023

từ 08h00 - 16h00

Khu vực trạm KDC Phúc Đạt T1, T2, T3 thuộc Phường Tân Hiệp.

Khu vực trạm Khu nhà ở Tân Long (Trạm 2B) thuộc Phường Uyên Hưng

Điện lực Tân Uyên Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện thị xã Bến Cát

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

30/11/2023

từ 07h30 - 12h30

Khu vực khách hàng: Trạm Gạch Tân Định, công ty Sarah. Điện lực Bến Cát Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

30/11/2023

từ 13h30 - 17h00

Khu vực khách hàng: Trạm 03 Vườn Tiêu, TĐC Vườn Tiêu. Điện lực Bến Cát Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện

Lịch cúp điện huyện Bắc Tân Uyên

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

30/11/2023

từ 08h00 - 16h30

Khu vực trang trại TT Võ Xuân Hòa, TT Võ Xuân Hòa, , lưới hạ áp trạm Điểm 9, Điểm 9 T2, xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên. Điện lực Bắc Tân Uyên Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện các khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Dương, một số nơi khác chưa có thông tin cúp điện. Ldg.com.vn sẽ cập nhật lịch chính xác, nhanh chóng đến độc giả.