Bảng tiến độ xây dựng dự án căn hộ LDG Sky

Trong Bảng tiến độ xây dựng thể hiện rõ thời gian thi công từng hạng mục công trình và thời gian nghiệm thu, bàn giao căn hộ từng Block.

Bảng tiến độ xây dựng dự án căn hộ LDG Sky

Ngày 01/03/2021: Bắt dầu thi công cọc đại trà

Ngày 28/07/2021: Hoàn thành cọc đại trà

Ngày 28/03/2022: Đủ điệu kiện ký HĐ mua bán Block C

Ngày 27/04/2022: Đủ điều kiện ký HĐ mua bán Block B

Ngày 28/06/2022: Đủ điều kiện ký HĐ mua bán Block A

Ngày 16/02/2023: Hoàn thành khung Block C

Ngày 20/06/2023: Hoàn thành khung Bloock B

Ngày 24/07/2023: Hoàn thành khung Block A

Ngày 18/08/2023: Nghiệm thu PCCC Block C

Ngày 04/09/2023: Bắt đầu bàn giao căn hộ Block C

Ngày 18/09/2023: Nghiệm thu BXD Block C

Ngày 17/12/2023 Kết thúc bàn giao Block C

Ngày 16/12/2023: Hoàn thành thi công cảnh quan Block C

Ngày 23/12/2023: Nghiệm thu PCCC Block B

Ngày 25/12/2023: Nghiệm thu PCCC Block A

Ngày 06/01/2024: Bắt đầu bàn giao căn hộ Block B

Ngày 13/01/2024: Bắt đầu bàn giao căn hộ Block A

Ngày 20/01/2024: Nghiệm thu BXD Block B

Ngày 1/02/2024: Nghiệm thu BXD Block A

Ngày 15/02/2024: Hoàn thành thi công cảnh quan Block B

Ngày 31/03/2024: Kết thúc bàn giao Block A

Ngày 19/04/2024: Kết thúc bàn giao Block B

Ngày 27/04/2024: Hoàn thành thi công cảnh quan Block A

Ngày 23/07/2024: Kết thức dự án nghiệm thu Quyết toán

Một thông tin cực kỳ hấp dẫn với dự án LDG SKY ngay đầu năm mới. Kính chúc Quý đơn vị năm mới thật nhiều sức khỏe và bứt phá thành công cùng LDG SKY cho " CHIẾN DỊCH 40 NGÀY ĐÊM THẦN TỐC" chặng này.