Phép tính khiến dân mạng tranh cãi, hơn 80% câu trả lời sai?

Bài toán đố giả lập đòi hỏi tư duy logic, nhưng tỷ lệ trả lời sai hơn 80%.

Kết quả phép tính này là bao nhiêu?

Theo bạn, đáp án là bao nhiêu?

Hãy chia sẻ đáp án của bạn ở box bình luận bên dưới nhé.