Lịch cúp điện hôm nay tại Vĩnh Long ngày 26/05/2023

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Vĩnh Long ngày 26/05/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay tại Vĩnh Long ngày 26/05/2023

Thông tin lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Vĩnh Long ngày 26/05/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện thành phố Vĩnh Long

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

26/05/2023

từ 08h00 - 17h00

Một phần ấp Phước Long, xã Lộc Hoà, huyện Long Hồ Điện lực thành phố Vĩnh Long Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Trà Ôn

Ngày Khu vực Khu vực Thông tin

26/05/2023

từ 08h30 - 09h30

Khách hàng trạm Tích Lộc 1, 2A thuộc ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện. Điện lực Trà Ôn Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

26/05/2023

từ 10h00 - 11h00

Khách hàng trạm Tích Lộc 1A, 2 thuộc ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện. Điện lực Trà Ôn Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

26/05/2023

từ 11h30 - 12h30

Khách hàng trạm Tích Phú 7A thuộc ấp Tích Phú, xã Tích Thiện.

Khách hàng trạm Tích Lộc 7 thuộc ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện

Điện lực Trà Ôn Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

Lịch cúp điện huyện Tam Bình

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

26/05/2023

từ 08h00 - 17h00

Khóm 3, Khóm 4, Thị Trấn Tam Bình.

Xã Loan Mỹ, Bình Ninh.

Điện lực Tam Bình Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp  

Lịch cúp điện huyện Vũng Liêm

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

26/05/2023

từ 08h00 - 12h30

Ấp An Nhơn, ấp An Trung, ấp Trung Trạch, xã Trung Thành.

Ấp Giòng Ké, ấp 1, ấp 2, ấp Kinh, ấp Sậy Đồn, xã Trung Ngãi.

Ấp Phú Tiên, ấp 3, ấp Trường Hội, xã Trung Nghĩa.

Điện lực Vũng Liêm Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp   

Lịch cúp điện huyện Mang Thít

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

26/05/2023

từ 07h00 - 17h00

Ấp Đồng Bé, xã Tân Long.

Điện lực Mang Thít Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp    

Trên đây là thông tin lịch cúp điện chi tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, một số nơi khác chưa có thông tin cúp điện. Chúng tôi LDG sẽ cập nhật lịch chính xác, nhanh chóng đến độc giả tại ldg.com.vn.