Lịch cúp điện hôm nay tại Tây Ninh ngày 27/05/2023

Cập nhật Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Tây Ninh ngày 27/05/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay tại Tây Ninh ngày 27/05/2023

Thông tin Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Tây Ninh ngày 27/05/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện huyện Gò Dầu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 08h00 - 17h00

Ấp Cây Xoài xã Thanh Phước.

Ấp Cây Trắc xã Phước Đông, Gạch Minh Tân, Bệnh viện Xuyên Á.

Điện lực Gò Dầu Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Dương Minh Châu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 08h00 - 17h00

Ấp Phước An, Phước Tân, Phước Hội xã Phước Ninh.

Xã Phước Minh và ấp Lộc Thuận xã Lộc Ninh.

Điện lực Dương Minh Châu Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Tân Biên

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 08h00 - 10h00

Công an Tân Biên 2 Điện lực Tân Biên Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

27/05/2023

từ 15h00 - 16h00

Cơ sở chế biến gỗ Trường Huy Điện lực Tân Biên Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Hoà Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 08h00 - 17h00

Khách hàng Lê Thị Ngọc Anh.

Khách hàng Cty TNHH MTV 30-4 Tây Ninh.

Khách hàng Viễn Thông Tây Ninh.

Khách hàng Đặng Quang Vinh.

Khách hàng Nguyễn Thị Tránh.

Khách hàng Cty TNHH Cương Yến.

Khách hàng Lê Thị Kim Anh

Điện lực Hoà Thành Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

Lịch cúp điện huyện Bến Cầu

Ngày

Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 08h00 - 11h30

Ấp Phước Dân xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng.

Khu phố 3 thị trấn Bến Cầu , ấp Bàu Tép xã Tiên thuận.

Điện lực Bến Cầu Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp  

27/05/2023

từ 13h30 - 17h00

Ấp Voi xã An Thạnh Điện lực Bến Cầu Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp  

Trên đây là thông tin lịch cúp điện chi tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, một số nơi khác chưa có thông tin cúp điện. Chúng tôi LDG sẽ cập nhật lịch chính xác, nhanh chóng đến độc giả tại ldg.com.vn.