Lịch cúp điện hôm nay tại Tây Ninh ngày 23/09/2023

Cập nhật Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Tây Ninh ngày 23/09/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay tại Tây Ninh ngày 23/09/2023

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Tây Ninh ngày 23/09/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện thành phố Tây Ninh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

23/09/2023

từ 07h00 - 17h00

Ấp Tân Phước, Tân Trung, Tân Lập xã Tân Bình.

Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân.

Điện lực Thành Phố Tây Ninh Bảo trì và sửa chữa lưới điện

23/09/2023

từ 16h00 - 17h00

Khu phố Ninh Bình phường Ninh Sơn.

Ấp Tân Phước, Tân Trung xã Tân Bình.

Ấp Thạnh Trung, Thạnh Lợi, Thạnh Đông, Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân.

Điện lực Thành Phố Tây Ninh Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Gò Dầu

 

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

23/09/2023

từ 08h00 - 11h30

Công ty TNHH Kỹ Thuật Thanh Vũ Công ty TNHH In Hồng Nguyên. Điện lực Gò Dầu Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Trảng Bàng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

23/09/2023

từ 07h00 - 12h00

Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng.

Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc.

Điện lực Trảng Bàng Bảo trì và sửa chữa lưới điện

23/09/2023

từ 07h30 - 17h00

Khu phố Lộc Thanh phường Lộc Hưng. Điện lực Trảng Bàng Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Tân Châu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

23/09/2023

từ 08h00 - 17h00

Khu phố 1 thị trấn Tân Châu. Điện lực Tân Châu Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

Lịch cúp điện huyện Tân Biên

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

23/09/2023

từ 07h00 - 17h00

Khu phố 5, 6 thị trấn Tân Biên. Điện lực Tân Biên Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Bến Cầu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

23/09/2023

từ 08h00 - 17h00

Ấp Bảo, Xóm Khách xã Long Giang. Xã Long Chữ. Điện lực Bến Cầu Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Trên đây là lịch cúp điện các khu vực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, một số nơi khác chưa có thông tin cúp điện. Ldg.com.vn sẽ cập nhật lịch chính xác, nhanh chóng đến độc giả.