Lịch cúp điện hôm nay tại Quảng Nam ngày 12/06/2024

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cúp điện ngày 12/06/2024 các khu vực tại Quảng Nam được từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Quảng Nam ngày 12/06/2024 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện thành phố Tam Kỳ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

12/06/2024

07h00-11h30

Trạm biến áp Cao Đà thuộc khu vực thành phố Tam Kỳ Điện lực Tam Kỳ Công ty cổ phần Năng Lượng Việt đăng ký CBM TBA Cao Đà XT475T2.TKY

12/06/2024

12h30-17h30

Trạm biến áp Ngọc Mỹ Xanh thuộc khu vực thành phố Tam Kỳ Điện lực Tam Kỳ Công ty cổ phần Năng Lượng Việt đăng ký CBM TBA Ngọc Mỹ Xanh XT472TKY

Lịch cúp điện huyện Núi Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

12/06/2024

07h00-09h00

Trạm biến áp Khu dân cư Đông Yên thuộc khu vực huyện Núi Thành Điện lực Núi Thành Điện lực Núi Thành phối hợp Xí nghiệp dịch vụ điện lực Quảng Nam đăng ký bảo dưỡng, lắp dây tiếp địa chống mất cắp và cải tạo dây nối đất sau TLV, CBM MBA tại TBA khu dân cư Đông Yên XT 478KHA (CBM, SCTX 2024)

12/06/2024

09h30-11h00

Trạm biến áp Hợp tác xã Tam Nghĩa thuộc khu vực huyện Núi Thành Điện lực Núi Thành Điện lực Núi Thành phối hợp Xí nghiệp dịch vụ điện lực Quảng Nam đăng ký bảo dưỡng và cải tạo dây nối đất sau TLV, CBM MBA tại TBA Hợp tác xã Tam Nghĩa XT 478KHA (CBM, SCTX 2024)

12/06/2024

14h00-15h30

Trạm biến áp Tam Quang 3 thuộc khu vực huyện Núi Thành Điện lực Núi Thành Điện lực Núi Thành phối hợp Xí nghiệp dịch vụ điện lực Quảng Nam đăng ký bảo dưỡng và cải tạo dây nối đất sau TLV, CBM MBA tại trạm biến áp Tam Quang 3 XT 485KHA (CBM, SCTX 2024)

12/06/2024

15h30-17h00

Trạm biến áp T6 Tam Quang thuộc khu vực huyện Núi Thành Điện lực Núi Thành Điện lực Núi Thành phối hXí nghiệp dịch vụ điện lựcXNDV ĐL Quảng Nam đăng ký bảo dưỡng và cải tạo dây nối đất sau TLV, CBM MBA tại trạm biến áp T6 Tam Quang XT 485KHA (CBM, SCTX 2024)

Lịch cúp điện huyện Duy Xuyên

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

12/06/2024

07h00-14h00

Trạm biến áp Thôn 4 Duy Phước thuộc khu vực huyện Duy Xuyên Điện lực Duy Xuyên Điện lực Duy Xuyên kết hợp công tác SCTX trạm biến áp Thôn 4 Duy Phước XT 473DXU: tăng cường dây trung tính và thay dây dẫn bong tróc cách điện, lắp dòng rò TLV

Lịch cúp điện huyện Thăng Bình

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

12/06/2024

07h00-08h00

Trạm biến áp Xóm Tây thuộc khu vực huyện Thăng Bình Điện lực Thăng Bình Xí nghiệp dịch vụ Quảng Nam và Điện lực Thăng Bình CBM MBA Xóm Tây XT 476TBI (CBM 2024 CPSC.QNa)

12/06/2024

08h30-09h45

Trạm biến áp Xóm Tây thuộc khu vực huyện Thăng Bình Điện lực Thăng Bình Xí nghiệp dịch vụ Quảng Nam và Điện lực Thăng Bình CBM MBA T1 Bình Triều XT 476TBI (CBM 2024 CPSC.QNa)

12/06/2024

10h00-11h15

Trạm biến áp Hưng Mỹ thuộc khu vực huyện Thăng Bình Điện lực Thăng Bình Xí nghiệp dịch vụ Quảng Nam và Điện lực Thăng Bình CBM MBA Hưng Mỹ XT 476TBI (CBM 2024 CPSC.QNa)

12/06/2024

13h30-14h45

Trạm biến áp BÌnh Sa 2 (UB) thuộc khu vực huyện Thăng Bình Điện lực Thăng Bình Xí nghiệp dịch vụ Quảng Nam và Điện lực Thăng Bình CBM MBA T2 Bình Sa XT 476TBI (CBM 2024 CPSC.QNa) )

12/06/2024

15h00-16h45

Trạm biến áp Bình Sa 3 thuộc khu vực huyện Thăng Bình Điện lực Thăng Bình Xí nghiệp dịch vụ Quảng Nam và Điện lực Thăng Bình CBM MBA T3 Bình Sa XT 476TBI (CBM 2024 CPSC.QNa)

Lịch cúp điện huyện Quế Sơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

12/06/2024

06h00-17h00

Trạm biến áp Quế Xuân T10 thuộc khu vực huyện Thăng Bình Điện lực Quế Sơn Điện lực Quế Sơn: SCL thay dây hạ thế và treo dây và đấu nối vào Trạm biến áp Quế Xuân T10 XT 477DXU ( E158)

Trên đây là lịch cúp điện một số nơi thuộc tỉnh Quảng Nam, một số khu vực khác không có lịch cắt điện. Ldg.com.vn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về lịch để độc giả nắm bắt kịp thời.