Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 27/05/2023

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Long An ngày 27/05/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay tại Long An ngày 27/05/2023

Thông tin lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Long An ngày 27/05/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện thành phố Tân An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 16h30 - 17h00

Khu phố Bình Cư 1, Bình Cư 3 thuộc phường 6. Điện lực Tân An Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Thủ Thừa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 07h00 - 16h00

Thị trấn Thủ Thừa, xã Tân Thành, Nhị Thành, Tân Long, Long Thạnh. Điện lực Thủ Thừa Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Đức Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 07h00 - 16h00

Một phần thị trấn Hậu Nghĩa Điện lực Đức Hòa Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Bến Lức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 07h00 - 17h00

Xã An Thạnh, Lương Hòa, Tân Hòa.

Ấp 6 xã Thạnh Hòa, ấp 5 xã Thạnh Lợi

 

Điện lực Bến Lức Bảo trì và sửa chữa lưới điện

27/05/2023

từ 08h00 - 11h30

Công ty Cổ Phần Foodtech Điện lực Bến Lức Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Cần Đước

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 08h00 - 10h00

Một phần ấp 3, 5 thuộc xã Phước Đông. Điện lực Cần Đước Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

27/05/2023

từ 08h00 - 11h00

Một phần ấp 6, 7 thuộc xã Tân Ân Điện lực Cần Đước Bảo trì và sửa chữa lưới điện

27/05/2023

từ 08h00 - 16h00

Một phần ấp Đông Nhất, Hòa Quới xã Tân Chánh Điện lực Cần Đước Bảo trì và sửa chữa lưới điện

27/05/2023

từ 14h00 - 16h00

Một phần ấp Lăng xã Tân Chánh Điện lực Cần Đước Đấu nối lưới điện Trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Tân Thạnh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 06h30 - 07h00

Xã Tân Ninh.

Ấp 1, 2, 3 thuộc xã Tân Thành.

Điện lực Tân Thạnh Bảo trì và sửa chữa lưới điện

27/05/2023

từ 07h30 - 17h00

Ấp Trương Công Ý, Bằng Lăng xã Tân Lập; ấp Bằng Lăng, Bảy Ngàn xã Tân Ninh Điện lực Tân Thạnh Bảo trì và sửa chữa lưới điện

27/05/2023

từ 17h00 - 17h30

Xã Tân Ninh.

Ấp 1, 2, 3 thuộc xã Tân Thành.

Điện lực Tân Thạnh Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Tân Trụ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 06h00 - 06h15

Xã Bình Trinh Đông , Tân Phước Tây và Nhựt Ninh. Điện lực Tân Trụ Bảo trì và sửa chữa lưới điện.

27/05/2023

từ 07h00 - 17h00

Ấp 2,3 xã Tân Bình.

Ấp Bình Hòa, Bình Đông xã Bình Trinh Đông.

Điện lực Tân Trụ Bảo trì và sửa chữa lưới điện.

Lịch cúp điện huyện Đức Huệ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 07h00 - 16h00

Một phần xã Bình Hòa Bắc, xã Bình Thành, xã Mỹ Bình. Điện lực Đức Huệ Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Thạnh Hóa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 07h00 - 16h00

Xã Tân Hiệp và một phần ấp 61 thuộc xã Thuận Bình. Điện lực Thạnh Hóa Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

27/05/2023

từ 08h00 - 16h00

Một phần ấp 3 thuộc xã Tân Hiệp. Điện lực Thạnh Hóa Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

27/05/2023

từ 11h00 - 13h00

CN3 Cty TNHH An Hưng Nông. Điện lực Thạnh Hóa Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Vĩnh Hưng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 07h30 - 16h00

Xã Vĩnh Trị, Khánh Hưng, Hưng Điền A. Điện lực Vĩnh Hưng Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Tân Hưng

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 07h30 - 16h30

Xã Thạnh Hưng và một phần ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh. Điện lực Tân Hưng Bảo trì, sửa chữa lưới 

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 05h30 - 06h00

Một phần Phước Tân Hưng.

Một phần xã Phú Ngãi Trị, Hiệp Thanh, Bình Quới.

Một phần thị trấn Tầm Vu, xã Hiệp Thạnh, Vĩnh Công, Hòa Phú.

Điện lực Châu Thành Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

27/05/2023

từ 06h00 - 18h00

Một phần thị trấn Tầm Vu, xã Dương Xuân Hội, Long Trì, An lục Long, Thanh Phú Long, Phước Tân Hưng. Điện lực Châu Thành Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

27/05/2023

từ  17h00 - 18h00

Một phần xã Phước Tân Hưng.

Một phần thị trấn Tầm Vu, Hiệp Thanh. Vĩnh Công, Hòa Phú, Bình Quới, Phú Ngãi Trị.

Điện lực Châu Thành Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Trên đây là thông tin lịch cúp điện chi tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Long An, một số nơi khác chưa có thông tin cúp điện. Chúng tôi LDG sẽ cập nhật lịch chính xác, nhanh chóng đến độc giả tại ldg.com.vn.