Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 29/05/2023

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Đồng Nai ngày 29/05/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay tại Đồng Nai ngày 29/05/2023

Thông tin ịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Đồng Nai ngày 29/05/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện thành phố Biên Hòa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

29/05/2023

từ 06h30 - 07h00

PĐ từ LBS KCN đến RMU Cầu An Hảo, Trạm cắt Khu công nghiệp, LBS Nhánh Hiệp Hòa 1, tuyến 473 KCN, Mất điện một phần P.Hiệp Hòa và nguồn dự phòng Ajinomoto 3. Điện lực Biên Hoà Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/05/2023

từ 11h00 - 13h00

Công Ty TNHHMTV Cơ Khí Hóa Chất 14 (Đơn vị Z114). Điện lực Biên Hoà Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Thống Nhất

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

29/05/2023

từ 07h45 - 10h15

Ấp 94 thuộc xã Hưng Lộc. Điện lực Thống Nhất Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

29/05/2023

từ 08h00 - 10h00

Ấp Đông Kim thuộc xã Gia Kiệm. Điện lực Thống Nhất Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

29/05/2023

từ 10h30 - 17h15

Ấp Hưng Nghĩa thuộc xã Hưng Lộc. Điện lực Thống Nhất Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

Lịch cúp điện huyện Xuân Lộc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

29/05/2023

từ 08h30 - 09h30

Một phần các ấp 2A, 8 thuộc xã Xuân Bắc. Điện lực Xuân Lộc Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp  

29/05/2023

từ 10h00 - 16h00

Một phần ấp 2B thuộc xã Xuân Bắc (mỗi khu vực mất điện 150 phút) Điện lực Xuân Lộc Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp  

Lịch cúp điện huyện Định Quán

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

29/05/2023

từ 07h45 - 12h45

Ấp 8 thuộc xã Phú Tân. Điện lực Định Quán Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp   

29/05/2023

từ 14h00 - 16h00

Ấp 5 thuộc xã Phú Tân. Điện lực Định Quán Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp   

29/05/2023

từ 14h30 - 16h30

Ấp 3 thuộc xã Phú Tân. Điện lực Định Quán Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Trảng Bom

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

29/05/2023

từ 08h00 - 11h30

Một phần ấp 6 thuộc xã Sông Trầu. Điện lực Trảng Bom Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

29/05/2023

từ 11h00 - 15h30

Một phần Khu Phố 4 thị trấn Trảng Bom Điện lực Trảng Bom Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Trên đây là thông tin lịch cúp điện chi tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, một số nơi khác chưa có thông tin cúp điện. Chúng tôi LDG sẽ cập nhật lịch chính xác, nhanh chóng đến độc giả tại ldg.com..