Lịch cúp điện hôm nay tại Cà Mau ngày 27/05/2023

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Cà Mau ngày 27/05/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay tại Cà Mau ngày 27/05/2023

Thông tin lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Cà Mau ngày 27/05/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện thành phố Cà Mau

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 08h00 - 14h00

Đường Lê Khắc Xương, một phần đường Trần Văn Thời, một phần đường 3 tháng 2 khóm 3, 4 Phường 6. Điện Lực thành phố Cà Mau Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Nam Căn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 08h00 - 14h00

Một phần khóm 5, thị trấn Năm Căn. Điện lực Năm Căn Đầu tư xây dựng Trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Trần Văn Thời

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 09h00 - 15h00

Một phần ấp kinh Kinh Hảng A, Kinh Hảng B , Nhà Máy A, xã Khánh Hưng.

Ấp Cái Bát, xã Lợi An.

Một phần ấp Cơi Năm A, B, xã Khánh Bình Tây.

Điện lực Trần Văn Thời Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện U Minh

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 08h00 - 14h00

Một phần khóm 01, khóm 03 thị trấn U Minh huyện U Minh (Khu hành chính).

Một phần ấp 06, 07 xã Khánh Lâm huyện U Minh (Khu hành chính).

Điện lực U Minh Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Thới Bình

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

27/05/2023

từ 08h00 - 16h00

Một phần khóm 2, khóm 7 thị trấn Thới Bình, một phần xã Thới Bình, xã Trí Phải.

Một phần ấp Nguyễn Huế, ấp Tấn Công, ấp Kinh 9, ấp 11, xã Tân Bằng.

Một phần ấp Thanh Tùng, ấp Trương Thoại, ấp 18 xã Biển Bạch.

 

Điện lực Thới Bình Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Trên đây là thông lịch cúp điện các khu vực trên địa bàn tỉnh Cà Mau, một số nơi khác chưa có thông tin cúp điện. Chúng tôi LDG sẽ cập nhật lịch chính xác, nhanh chóng đến độc giả tại ldg.com.