Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 23/09/2023

Cập nhật Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Bến Tre ngày 23/09/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay tại Bến Tre ngày 23/09/2023

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Bến Tre ngày 23/09/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện thành phố Bến Tre

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

23/09/2023

từ 07h00 - 12h00

Ấp Mỹ An B, C, An Thuận A xã Mỹ Thạnh An. Điện lực thành phố Bến Tre Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

23/09/2023

từ 07h00 - 11h30

Khu phố 3 phường 8. Điện lực thành phố Bến Tre Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

23/09/2023

từ 13h00 - 17h00

Cơ sở đồ uống Thanh Bình.

Đường Hai Bà Trưng phường 2 nay thuộc phường An Hội.

Điện lực thành phố Bến Tre Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Ba Tri

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

23/09/2023

từ 07h30 - 17h00

Ấp Phú Thạnh, Phú Long xã Phước Ngãi.

Ấp 2 xã An Bình Tây.

Ấp An Hòa xã An Ngãi Tây.

Điện lực Ba Tri Bảo trì và sửa chữa lưới điện

23/09/2023

từ 07h30 - 11h00

Khách hàng nuôi tôm Đặng Thị Theo xã An Đức. Điện lực Ba Tri Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Bình Đại

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

23/09/2023

từ 07h00 - 17h00

Xã Long Hòa, Long Định, Phú Thuận, Châu Hưng, Tam Hiệp.

Ấp 4, 5, Vinh Hội, Vinh Điền xã Vang Quới Tây, Giồng Bông xã Thới Lai.

Điện lực Bình Đại Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Thạnh Phú

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

23/09/2023

từ 07h30 - 17h00

Khu phố 4 Thị trấn Thạnh Phú.

Điện lực Thạnh Phú Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

23/09/2023

từ 07h30 - 17h00

Ấp Thạnh Hòa B, Khu phố 3 Thị trấn Thạnh Phú. Điện lực Thạnh Phú Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Châu Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

23/09/2023

từ 08h00 - 11h30

Ấp Phước Định, Phước Trạch xã Phước Thạnh, Phước Thành xã Tam Phước. Điện lực Châu Thành Bảo trì và sửa chữa lưới điện

23/09/2023

từ 13h00 - 15h00

Ấp Phước Định, Phước Trạch xã Phước Thạnh, Phước Thành xã Tam Phước. Điện lực Châu Thành Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

23/09/2023

từ 15h15 - 17h00

Ấp Phước Định, Phước Trạch xã Phước Thạnh, Phước Thành xã Tam Phước. Điện lực Châu Thành Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Giồng Trôm

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

23/09/2023

từ 09h00 - 17h00

Ấp 12 xã Hưng Lễ.

Ấp 7 xã Thuận Điền.

Điện lực Giồng Trôm Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

Lịch cúp điện huyện Mỏ Cày Bắc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

23/09/2023

từ 08h00 - 17h00

Ấp Chợ Xếp, ấp Tân Long 2 thuộc xã Tân Thành Bình.

Điện lực Mỏ Cày Bắc Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện các khu vực trên địa bàn tỉnh Bến Tre, một số nơi khác chưa có thông tin cúp điện. Ldg.com.vn sẽ cập nhật lịch chính xác, nhanh chóng đến độc giả.