Lịch cúp điện hôm nay tại Bạc Liêu ngày 29/05/2023

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Bạc Liêu ngày 29/05/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay tại Bạc Liêu ngày 29/05/2023

Thông tin lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Bạc Liêu ngày 29/05/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện thành phố Bạc Liêu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

29/05/2023

từ 08h30 - 10h30

Trạm khách hàng. Điện lực thành phố Bạc Liêu Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

29/05/2023

từ 09h00 - 16h00

Ấp An Trạch Đông thuộc xã Vĩnh Trạch. Điện lực thành phố Bạc Liêu Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

29/05/2023

từ 09h00 - 11h30

Trạm khách hàng. Điện lực thành phố Bạc Liêu Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

29/05/2023

từ 12h30 - 14h30

Trạm khách hàng. Điện lực thành phố Bạc Liêu Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

29/05/2023

từ 13h30 - 18h00

Ấp Thào Lạng thuộc xã Vĩnh Trạch. Điện lực thành phố Bạc Liêu Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

29/05/2023

từ 14h00 - 16h00

Trạm khách hàng. Điện lực thành phố Bạc Liêu Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

29/05/2023

từ 15h30 - 17h30

Trạm khách hàng. Điện lực thành phố Bạc Liêu Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

Lịch cúp điện thị xã Giá Rai

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

29/05/2023

từ 07h00 - 11h00

Một phần khóm 1, 2, 5 phường Hộ Phòng, ấp 3A xã Tân Phong, ấp 3, 25 Phong Thạnh A thuộc xã Phong Thạnh Tây. Điện lực Giá Rai Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp  

29/05/2023

từ 07h30 - 08h30

Trạm khách hàng Điện lực Giá Rai Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp  

29/05/2023

từ 11h30 - 12h30

Trạm khách hàng Điện lực Giá Rai Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp  

Lịch cúp điện huyện Vĩnh Lợi

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

29/05/2023

từ 07h00 - 12h00

Ấp Nhà Dài B, ấp Chất Đốt thuộc xã Châu Hưng A. Điện lực Vĩnh Lợi Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp   

29/05/2023

từ 07h30 - 10h00

Ấp Năm Căn thuộc xã Hưng Thành. Điện lực Vĩnh Lợi Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp   

Lịch cúp điện huyện Đông Hải

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

29/05/2023

từ 06h00 - 16h00

Ấp Canh Điền, Lam Điền, Lập Điền, Vinh Điền thuộc xã Long Điền Tây.

Ấp Thạnh An, Cây Dương, Cây Dương A, Đầu Lá thuộc xã Long Điền.

Điện lực Đông Hải Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp    

Lịch cúp điện huyện Hòa Bình

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

29/05/2023

từ 07h20 - 13h00

Ấp 14 thuộc xã Vĩnh Mỹ B.

Ấp Huy Hết, Vĩnh Hội, Vĩnh Thành, Vĩnh Hiệp thuộc xã Vĩnh Mỹ A.

Ấp Vĩnh Lập, Vĩnh Bình thuộc xã Vĩnh Thịnh.

Điện lực Hòa Bình Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp     

29/05/2023

từ 12h30 - 16h30

Ấp An Nghiệp, Bình Minh thuộc xã Vĩnh Mỹ B. Điện lực Hòa Bình Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp     

Trên đây là thông tin lịch cúp điện các khu vực trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, một số nơi khác chưa có thông tin cúp điện. Chúng tôi LDG sẽ cập nhật lịch chính xác, nhanh chóng đến độc giả tại ldg.com..