Lịch cúp điện hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 02/06/2023

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 02/06/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Thông tin Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 02/06/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện hôm nay tại Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 02/06/2023

Lịch cúp điện thành phố Vũng Tàu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

02/06/2023

từ 08h00 - 15h00

Một phần đường Phước Thắng, hẻm 58 Nguyễn Gia Thiều, hẻm 144 Đô Lương, hẻm 1216 đường 30/4 thuộc phường 12. Điện lực thành phố Vũng Tàu Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện thị xã Phú Mỹ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

02/06/2023

từ 08h00 - 16h00

Khu phố Lam Sơn phường Phước Hòa. Điện lực thị xã Phú Mỹ Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Long Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

02/06/2023

từ 07h40 - 16h40

Một phần KP Hải Trung, Hải Tân, Hải Sơn, thị trấn Long Hải. Điện lực Long Điền Bảo trì và sửa chữa lưới điện.

Lịch cúp điện huyện Châu Đức

Ngày Khu vực  Đơn vị Thông tin

02/06/2023

từ 08h00 - 08h45

Mất điện TBA TT Nước Sạch và VS Môi Trường thuộc xã Xuân Sơn. Điện lực Châu Đức Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

02/06/2023

từ 10h05 - 11h30

Mất điện TBA Công ty TNHH URGANNICS MORE FACTORY thuộc xã Xuân Sơn. Điện lực Châu Đức Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

02/06/2023

từ 13h30 - 14h30

Mất điện TBA AGRIBANK Châu Đức thuộc xã Xuân Sơn. Điện lực Châu Đức Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

02/06/2023

từ 14h35 - 15h30

Mất điện TBA Công ty CP Gạch Châu Đức thuộc xã Xuân Sơn. Điện lực Châu Đức Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp

Lịch cúp điện huyện Xuyên Mộc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 

02/06/2023

từ 07h30 - 15h00

Ấp Nhân Tâm, Nhân Hòa thuộc xã Xuyên Mộc. Điện lực Xuyên Mộc Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

02/06/2023

từ 08h00 - 16h00

Một phần xã Phước Thuận, xã Bưng Riềng, Bình Châu Điện lực Xuyên Mộc Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung và hạ áp 

Lịch cúp điện huyện Đất Đỏ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

02/06/2023

từ 07h00 - 09h30

Ấp An Điền, An Bình, An Hải thuộc xã Lộc An. Điện lực Đất Đỏ Bảo trì và sửa chữa lưới điện

02/06/2023

từ 07h00 - 17h00

Ấp An Điền, An Bình, An Hải Xã Lộc An.

Ấp Tân Hội Xã Phước Hội.

Ấp Láng Dài Xã Láng Dài.

Điện lực Đất Đỏ Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Trên đây là thông tin lịch cúp điện các khu vực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, một số nơi khác chưa có thông tin cúp điện. Chúng tôi LDG sẽ cập nhật lịch chính xác, nhanh chóng đến độc giả tại ldg.com.