Lịch cúp điện hôm nay ngày 23/09/2023 tại Đà Nẵng

Cập nhật Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 23/09/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 23/09/2023 tại Đà Nẵng

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 23/09/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện quận Hải Châu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

23/09/2023

05h30-12h30

Đông Tây 2 Điện lực Hải Châu  Thay Thanh cái TBA Đông Tây 2, cố định cáp ngầm XD mới tại VT 31/1/1-476LTR

23/09/2023

05h30-12h30

Kiệt 12 Hoàng Diệu Điện lực Hải Châu Thay Thanh cái TBA Đông Tây 2, cố định cáp ngầm XD mới tại VT 31/1/1-476LTR

23/09/2023

05h30-12h30

Khách sạn Mercury  Điện lực Hải Châu Thay Thanh cái TBA Đông Tây 2, cố định cáp ngầm XD mới tại VT 31/1/1-476LTR

23/09/2023

05h30-12h30

Kiệt 12 Hoàng Diệu T2 Điện lực Hải Châu Thay Thanh cái TBA Đông Tây 2, cố định cáp ngầm XD mới tại VT 31/1/1-476LTR

23/09/2023

05h30-12h30

Chiếu Sáng Đông Tây 2 Điện lực Hải Châu Thay Thanh cái TBA Đông Tây 2, cố định cáp ngầm XD mới tại VT 31/1/1-476LTR

23/09/2023

05h30-12h30

Ngân hàng Đông Á Điện lực Hải Châu Thay Thanh cái TBA Đông Tây 2, cố định cáp ngầm XD mới tại VT 31/1/1-476LTR

Lịch cúp điện quận Thanh Khuê

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

23/09/2023

07h00-16h00

Trần Cao Vân 4 Điện lực Thanh Khê Thay xà, sứ, dây AV185 lên AV240 lõi thép từ vị trí cột 10 đến vị trí cột C33 ĐZ 475/XHA ( khối lượng 3015m dây, 14 bộ xà đỡ ) ( công trình CQT ĐZTA và TBA ĐL Thanh Khê 2023 )

23/09/2023

07h00-16h00

Trần Cao Vân 6 Điện lực Thanh Khê Thay xà, sứ, dây AV185 lên AV240 lõi thép từ vị trí cột 10 đến vị trí cột C33 ĐZ 475/XHA ( khối lượng 3015m dây, 14 bộ xà đỡ ) ( công trình CQT ĐZTA và TBA ĐL Thanh Khê 2023 )

23/09/2023

07h00-16h00

Thanh Khê 3 Điện lực Thanh Khê Thay xà, sứ, dây AV185 lên AV240 lõi thép từ vị trí cột 10 đến vị trí cột C33 ĐZ 475/XHA ( khối lượng 3015m dây, 14 bộ xà đỡ ) ( công trình CQT ĐZTA và TBA ĐL Thanh Khê 2023 )

23/09/2023

07h00-16h00

Thanh Khê 1 Điện lực Thanh Khê Thay xà, sứ, dây AV185 lên AV240 lõi thép từ vị trí cột 10 đến vị trí cột C33 ĐZ 475/XHA ( khối lượng 3015m dây, 14 bộ xà đỡ ) ( công trình CQT ĐZTA và TBA ĐL Thanh Khê 2023 )

23/09/2023

07h00-16h00

Thanh Khê 5 Điện lực Thanh Khê Thay xà, sứ, dây AV185 lên AV240 lõi thép từ vị trí cột 10 đến vị trí cột C33 ĐZ 475/XHA ( khối lượng 3015m dây, 14 bộ xà đỡ ) ( công trình CQT ĐZTA và TBA ĐL Thanh Khê 2023 )

23/09/2023

07h00-16h00

Thanh Khê 6 Điện lực Thanh Khê Thay xà, sứ, dây AV185 lên AV240 lõi thép từ vị trí cột 10 đến vị trí cột C33 ĐZ 475/XHA ( khối lượng 3015m dây, 14 bộ xà đỡ ) ( công trình CQT ĐZTA và TBA ĐL Thanh Khê 2023 )

23/09/2023

07h00-16h00

Yên Khê 2 Điện lực Thanh Khê Thay xà, sứ, dây AV185 lên AV240 lõi thép từ vị trí cột 10 đến vị trí cột C33 ĐZ 475/XHA ( khối lượng 3015m dây, 14 bộ xà đỡ ) ( công trình CQT ĐZTA và TBA ĐL Thanh Khê 2023 )

23/09/2023

07h00-16h00

Chiếu sáng Phú Lộc Điện lực Thanh Khê Thay xà, sứ, dây AV185 lên AV240 lõi thép từ vị trí cột 10 đến vị trí cột C33 ĐZ 475/XHA ( khối lượng 3015m dây, 14 bộ xà đỡ ) ( công trình CQT ĐZTA và TBA ĐL Thanh Khê 2023 )

23/09/2023

07h00-16h00

Trường TDTT TƯ 3 Điện lực Thanh Khê Thay xà, sứ, dây AV185 lên AV240 lõi thép từ vị trí cột 10 đến vị trí cột C33 ĐZ 475/XHA ( khối lượng 3015m dây, 14 bộ xà đỡ ) (  công trình CQT ĐZTA và TBA ĐL Thanh Khê 2023 )

23/09/2023

07h00-16h00

Trạm bơm Xuân Hà Điện lực Thanh Khê Thay xà, sứ, dây AV185 lên AV240 lõi thép từ vị trí cột 10 đến vị trí cột C33 ĐZ 475/XHA ( khối lượng 3015m dây, 14 bộ xà đỡ ) ( công trình CQT ĐZTA và TBA ĐL Thanh Khê 2023 )

Lịch cúp điện quận Sơn Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

23/09/2023

08h00-11h30

Trung tâm kỹ thuật PTTH Đà Nẵng ( DRT ) Điện lực Sơn Trà Thay định kỳ TI TBA TTKT PTTH Đà Nẵng đz 476 T2.NHS

Trên đây là lịch cúp điện Đà Nẵng tại một số khu vực, một số nơi khác chưa có thông tin cắt điện. Chúng tôi ldg.com.vn sẽ cập nhật lịch liên tục để độc giả nắm bắt kịp thời.