Lịch cúp điện hôm nay ngày 21/09/2023 tại Kon Tum

Cập nhật Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Kon Tum ngày 21/09/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 21/09/2023 tại Kon Tum

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Kon Tum ngày 21/09/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện huyện Kon Plông

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

21/09/2023

07h30-16h30

TBA Cây Xăng ĐL Kon Plông - Hotline tháo lèo tại trụ BT86/51 - Điện lực Kon Plông thay Xà, nâng MBA và tủ điện hạ thế TBA KDC phía Bắc để đảm bảo an toàn

21/09/2023

07h30-16h30

TBA Khu DC Phía Bắc ĐL Kon Plông - Hotline tháo lèo tại trụ BT86/51 - Điện lực Kon Plông thay Xà, nâng MBA và tủ điện hạ thế TBA KDC phía Bắc để đảm bảo an toàn

21/09/2023

07h30-16h30

Trạm dạy nghề măng đen ĐL Kon Plông - Hotline tháo lèo tại trụ BT86/51 - Điện lực Kon Plông thay Xà, nâng MBA và tủ điện hạ thế TBA KDC phía Bắc để đảm bảo an toàn

Lịch cúp điện Thành phố Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

21/09/2023

08h00-14h30

Hòa Bình 1 ĐL TP Kon Tum Điện lực thành phố Kon Tum cắt điện lộ hạ thế sau TBA Hòa Bình 1 để Công ty TNHH XD&TM Quang Vinh Kon Tum thực hiện tách đấu lưới sang chuyển đường dây hạ thế và công tơ khách hàng từ trụ hiện trang qua trụ xây dựng mới

Lịch cúp điện huyện Tu Mơ Rông

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

21/09/2023

08h00-11h00

Măng Ri 5 ĐL Tu Mơ Rông Thay TI TBA Măng Ri 5

21/09/2023

13h00-15h00

Tu Mơ Rông 1 ĐL Tu Mơ Rông Thay cáp nguồn, TI TBA Tu Mơ Rông 1

Trên đây là lịch cúp điện Kon Tum tại một số khu vực, một số nơi khác chưa có thông tin cắt điện. Chúng tôi LDG sẽ cập nhật lịch liên tục để độc giả nắm bắt kịp thời.