Lịch cúp điện hôm nay ngày 21/09/2023 tại Đà Nẵng

Cập nhật Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 21/09/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 21/09/2023 tại Đà Nẵng

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Đà Nẵng ngày 21/09/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện quận Sơn Trà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

21/09/2023

07h30-10h00

Chợ Chiều 1 Điện lực Sơn Trà Đấu nối san tải hạ áp kiệt 169 Ngô Quyền từ ĐZHA thuộc TBA Chợ Chiều 1 đz 479 ADO qua ĐZHA thuộc TBA Chợ Chiều 7 đz 479 ADO (xử lý điện áp thấp)

21/09/2023

07h30-10h00

Chợ Chiều 7 Điện lực Sơn Trà Đấu nối san tải hạ áp kiệt 169 Ngô Quyền từ ĐZHA thuộc TBA Chợ Chiều 1 đz 479 ADO qua ĐZHA thuộc TBA Chợ Chiều 7 đz 479 ADO (xử lý điện áp thấp)

21/09/2023

08h30-12h00

Khách sạn Seaview Điện lực Sơn Trà Thay định kỳ TI TBA Seaview đz 477 ADO

21/09/2023

13h30-17h30

Mân Thái 4 Điện lực Sơn Trà Đấu nối san tải hạ áp kiệt 169 Ngô Quyền từ ĐZHA thuộc TBA Chợ Chiều 1 đz 479 ADO qua ĐZHA thuộc TBA Chợ Chiều 7 đz 479 ADO (xử lý điện áp thấp)

21/09/2023

13h30-17h30

Công ty Tân Khang Điện lực Sơn Trà Thay định kỳ TI TBA Tân Khang đz 484 T2.NHS

Lịch cúp điện quận Cẩm Lệ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

21/09/2023

07h00-13h00

TBA An Trạch 2 Điện lực Cẩm Lệ _Thu hồi cột 145 cũ - 477/CĐO (số cũ) theo ý kiến của Hội đồng nhân dân xã. Công trình Ý kiến cử tri Lắp bộ MOF đo đếm ranh giới giữa Điện Lực Cẩm Lệ và Điện Lực Hòa Vang tại vị trí 146/21 nhánh rẽ An Trạch 2 - Đz 477/CDO - Buộc cổ sứ nhánh rẽ An Trạch 2 - 477/CĐO. Công trình SCTX

21/09/2023

07h00-13h00

Lệ Sơn Điện lực Cẩm Lệ _Thu hồi cột 145 cũ - 477/CĐO (số cũ) theo ý kiến của Hội đồng nhân dân xã. Công trình Ý kiến cử tri Lắp bộ MOF đo đếm ranh giới giữa Điện Lực Cẩm Lệ và Điện Lực Hòa Vang tại vị trí 146/21 nhánh rẽ An Trạch 2 - Đz 477/CDO - Buộc cổ sứ nhánh rẽ An Trạch 2 - 477/CĐO. Công trình SCTX

21/09/2023

07h00-13h00

An Trạch Điện lực Cẩm Lệ _Thu hồi cột 145 cũ - 477/CĐO (số cũ) theo ý kiến của Hội đồng nhân dân xã. Công trình Ý kiến cử tri Lắp bộ MOF đo đếm ranh giới giữa Điện Lực Cẩm Lệ và Điện Lực Hòa Vang tại vị trí 146/21 nhánh rẽ An Trạch 2 - Đz 477/CDO - Buộc cổ sứ nhánh rẽ An Trạch 2 - 477/CĐO. Công trình SCTX

21/09/2023

07h00-12h00

Bình Hoà 3 Điện lực Cẩm Lệ Di dời cột điện tại vị trí 38/480LTR. (công tác của ĐLHC)

21/09/2023

07h00-11h00

Ánh sáng Phong Bắc Điện lực Cẩm Lệ _Thu hồi dây hạ thế từ VT C1 đến C4 (theo bản vẽ Thỏa thuận mặt bằng ĐZ trung hạ thế hiện trạng). - Kéo dây hạ thế từ VT C1 đến CS2.6, di dời công tơ – phối hợp Điện lực thi công (theo bản vẽ mặt bằng cấp điện mới). - Sang dây hạ thế từ VT D2 (theo bản vẽ Thỏa thuận mặt bằng ĐZ trung hạ thế hiện trạng) đến vị trí xây dựng mới từ VT CS2.7 (theo bản vẽ mặt bằng cấp điện mới). Công trình : Di dời lưới điện vướng mở đường do UBND Quận CL làm chủ đầu tư. Nghiệm thu

Lịch cúp điện huyện Hòa Vang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

21/09/2023

07h00-12h00

Hòa Liên 2 Điện lực Hòa Vang _Lắp đặt lại LBS 477-7HLI/47 Vân Dương lạc XT 477HLI và XT 476HKH2 tại vị trí 479HLI-477HLI-476HKH2/R17 (Đơn vị thi công đấu nối lại đầu cáp ngầm đúng theo thứ tự pha đã làm dấu trước thời điểm tháo)

Lịch cúp điện quận Liên Chiểu

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

21/09/2023

07h30-10h00

KDC Hoà Minh 2 T3 Điện lực Liên Chiểu Đấu dây tăng cường vào tủ điện, chuyển đấu nối đz hạ áp TBA KDC Hòa Minh 2T3 - 481 HKH 2

21/09/2023

14h00-16h30

Đa Phước 2 Điện lực Liên Chiểu Xử lý dây tróc vỏ, tạo lèo cột A5/1, A13 đz hạ áp TBA Đa Phước 2 - 475 T2.HKH

Trên đây là lịch cúp điện Đà Nẵng tại một số khu vực, một số nơi khác chưa có thông tin cắt điện. LDG sẽ cập nhật lịch liên tục để độc giả nắm bắt kịp thời.