Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/09/2023 tại Quảng Nam

Cập nhật Thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Quảng Nam ngày 18/09/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/09/2023 tại Quảng Nam

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Quảng Nam ngày 18/09/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện huyện Núi Thành

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

18/09/2023

06h00-08h00

Tam Hòa 3 ĐL Núi Thành Điện lực Núi Thành phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM MBA Tam Hòa 3 XT471TAN ( CBM 2024-thực hiện 2023 )

18/09/2023

06h00-12h00

Tam Tiến 11 ĐL Núi Thành Công ty TNHH Xây dựng Bình An Quảng Ngãi đăng ký nâng dung lượng MBA, thay tủ điện, cáp tổng, bọc Silicon, đấu nối đz hạ thế XDM, cải tạo dây nối đất sau TLV TBA Tam Tiến 11 XT477TAN ( ĐTXD 2023 )

18/09/2023

08h00-10h00

Tam Hòa 4 ĐL Núi Thành Điện lực Núi Thành phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM MBA Tam Hòa 4 XT471TAN ( CBM 2024-thực hiện 2023 )

18/09/2023

14h00-16h00

Tam Hòa 8 ĐL Núi Thành Điện lực Núi Thành phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM MBA Tam Hòa 8 XT471TAN ( CBM 2024-thực hiện 2023 )

18/09/2023

16h00-18h00

Tam Hòa 7 ĐL Núi Thành Điện lực Núi Thành phối hợp XNDV ĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM MBA Tam Hòa 7 XT471TAN ( CBM 2024-thực hiện 2023 )

Lịch cúp điện huyện Duy Xuyên

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

18/09/2023

06h00-15h00

Duy Thành 2ODA ĐL Duy Xuyên Công ty dịch vụ Điện lực Miền Trung ( CPSC ) đăng ký công tác hoàn thiện công trình ĐTXDM TBA Duy Thành 6 XT 475E158: di dời dây dẫn hạ thế sang trụ mới, sang chuyển hệ thống đo đếm, kết hợp sang chuyển tải Tba Duy thành 2 ODA sang TBA Duy Thành 6

18/09/2023

06h00-15h00

Duy Thành 5 ĐL Duy Xuyên Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác đăng ký công tác tách đấu nối sang chuyển tải TBA Duy Thành 5 và Duy thành 2 ODA XT 475E158

18/09/2023

06h00-15h00

Duy Thành 6 ĐL Duy Xuyên Công ty dịch vụ Điện lực Miền Trung ( CPSC ) đăng ký công tác hoàn thiện công trình ĐTXDM TBA Duy Thành 6 XT 475E158: di dời dây dẫn hạ thế sang trụ mới, sang chuyển hệ thống đo đếm, kết hợp sang chuyển tải Tba Duy thành 2 ODA sang TBA Duy Thành 6

18/09/2023

06h00-11h30

HTX Duy Thu T2 ĐL Duy Xuyên Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác hoàn thiện công trình thay thế MBA kém chất lượng 2023 tại TBA Duy Thu T2 XT 473T91: thay thế cáp lực, thay tủ điện…

Lịch cúp điện huyện Nam Giang

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

18/09/2023

07h00-11h00

Lâm Nghiệp - Nam Giang ĐL Nam Giang Điện lực Nam Giang - CPSC: CBM TBA Lâm Nghiệp, Xưt lý rỉ dầu roan đầu sứ trung thế MBA Lâm Nghiệp XT 471E58

18/09/2023

07h00-11h00

Làng Rô ĐL Nam Giang Điện lực Nam Giang - CPSC: CBM TBA Làng Rô XT 471E58

18/09/2023

07h30-09h30

UBND Xã Cà Dy ĐL Nam Giang Điện lực Nam Giang - CPSC: CBM TBA UB Cà Dy XT 471E58

18/09/2023

09h30-11h30

Tự Dùng 22KV ĐL Nam Giang Điện lực Nam Giang - CPSC: CBM TBA Tự dùng TN2 XT 471E58

Trên đây là lịch cúp điện Quảng Nam tại một số khu vực, một số nơi khác chưa có thông tin cắt điện. Chúng tôi LDG sẽ cập nhật lịch liên tục trên để độc giả nắm bắt kịp thời.