Lịch cúp điện hôm nay ngày 17/11/2023 tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 17/11/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 17/11/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Nam.

Lịch cúp điện thành phố Bà Rịa

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

17/11/2023

từ 07h40 - 15h00

Dọc đường tránh Bà Ria ra đường Quốc Lộ 56 đến Vườn Ươm, Xã Hoà Long. Điện lực Bà Rịa Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện huyện Long Điền

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

17/11/2023

từ 07h30 - 17h00

Ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng, Ấp Phước trung, Xã Tam Phước, huyện Long Điền. Điện lực Long Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Châu Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

17/11/2023

từ 08h00 - 16h00

Một phần khu vực ấp Liên Hiệp 1, Xã Xà Bang.

Một phần khu vực thôn 1, xã Suối Rao.

Điện lực Châu Đức Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2023

từ 08h00 - 11h30

Một phần khu vực ấp Liên Đức, xã Xà Bang.

Một phần khu vực thôn 3, xã Suối Rao.

Điện lực Châu Đức Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2023

từ 13h30 - 16h30

Một phần khu vực ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang. Điện lực Châu Đức Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2023

từ 13h30 - 16h00

Một phần khu vực thôn 3, xã Suối Rao. Điện lực Châu Đức Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện huyện Xuyên Mộc

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

17/11/2023

từ 08h00 - 16h00

Khu vực ấp Phú Sơn, xã Hòa Hiệp.

Ấp 3, xã Bưng Riềng.

Điện lực Xuyên Mộc Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2023

từ 08h00 - 18h00

Một phần ấp Thanh Bình, xã Bình Châu. Điện lực Xuyên Mộc Bảo trì và sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện huyện Côn Đảo

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

17/11/2023

từ 08h00 - 13h00

Đường Huỳnh Thúc Kháng, Khu 3, Côn Đảo. Điện lực Côn Đảo Tiến hành công việc thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Trên đây là lịch cúp điện Bà Rịa - Vũng Tàu, một số nơi khác chưa có thông tin cắt điện. Chúng tôi .ldg.com.vn cập nhật lịch liên tục trên để độc giả nắm bắt kịp thời.