Lịch cúp điện hôm nay ngày 05/06/2023 tại Bắc Giang

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Bắc Giang ngày 05/06/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Bắc.

Lịch cúp điện hôm nay ngày 05/06/2023 tại Bắc Giang

Thông tin lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Bắc Giang ngày 05/06/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Bắc.

Lịch cúp điện huyện Lạng Giang

Ngày Khu vực Đơn vị

05/06/2023

07h30-09h15

Một phần xã Đào Mỹ Điện lực Lạng Giang

05/06/2023

07h30-09h15

Một phần xã Tiên Lục Điện lực Lạng Giang

05/06/2023

09h30-11h15

Một phần xã Tiên Lục Điện lực Lạng Giang

05/06/2023

09h30-11h15

Một phần xã Đào Mỹ Điện lực Lạng Giang

05/06/2023

14h00-15h45

Một phần xã Tiên Lục Điện lực Lạng Giang

05/06/2023

14h00-15h45

Một phần xã Đào Mỹ Điện lực Lạng Giang

05/06/2023

15h40-17h45

Một phần xã Tiên Lục Điện lực Lạng Giang

05/06/2023

15h40-17h45

Một phần xã Đào Mỹ Điện lực Lạng Giang

Trên đây là thông tin cúp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Lịch cúp điện sẽ được cập nhật thường xuyên tại VTC News để độc giả nắm bắt kịp thời và sắp xếp lịch sinh hoạt phù hợp.