Đố bạn tìm thấy điểm sai duy nhất trong bức ảnh

Nếu bạn tinh mắt và có chút hiểu biết về thế giới thực vật sẽ dễ dàng nhận ra điểm sai trong bức ảnh này.

Trong bức ảnh dưới đây miêu tả chàng trai đang hái dâu tay trong khu vườn của mình. Tuy nhiên, trong bức ảnh này lại có một chi tiết sai, nhưng đa phần mọi người sẽ không tìm được ra.

Nếu bạn tập trung, để ý vào các chi tiết nhỏ của bức ảnh này, chắc chắn bạn sẽ tìm ra lỗi sai rất đơn giản. 

Thử thách tìm thấy điểm sai duy nhất trong 5 giây.

Bạn hãy kéo xuống phần bình luận để ghi lại đáp án của mình xem trong bức ảnh này, chi tiết nào sai.