Điều khoản & Chính sách

Khi ban đã và đang sử dụng https://www.ldg.com.vn/, điều đó có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản này. 

1. Quyền hạn của ldg.com.vn

Chúng tôi có thể điều chỉnh hoặc xóa những thông tin mà bạn cung cấp, để bảo đảm những thông tin được đăng tải phù hợp.

Có thể hạn chế những thông tin mang tính quảng cáo do người dùng đăng tải trên website bằng các cách gửi tin nhắn cảnh báo, gỡ bỏ thông tin hoặc khóa tài khoản sử dụng.

Có thể tự ngăn chặn việc truy cập và sử dụng website của bạn nếu như bạn có hành động gây hại đến website hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng dịch vụ.

2. Trách nhiệm của người sử dụng 

Không được cung cấp các thông tin vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, kinh doanh bất hợp pháp, gây hại đến các cá nhân/tổ chức khác.

Không được cung cấp các thông tin thuộc sở hữu của chủ thể khác được bảo vệ bởi luật pháp trong và ngoài nước.

Không được gây trở ngại, hạn chế cho việc sử dụng dịch vụ của người dùng khác; không được phát tán các tập tin chứa virus, các chương trình phá hoại, hoặc các tập tin, chương trình phần mềm gây hại đến dịch vụ.