Chỉ những người tinh ý mới có thể đoán tỉnh này trong 10 giây?

Hai hình ảnh dưới đây gợi bạn liên tưởng đến tên tỉnh nào ở Việt Nam?

Câu đố dành cho người IQ cao, bạn hãy thử nhé.

Hãy chia sẻ đáp án của bạn ở bình luận bên dưới nhé.