Cập nhật lịch cúp điện hôm nay tại Bình Định ngày 05/06/2023

Cập nhật thông tin mới nhất về lịch cúp điện các khu vực tại Bình Định ngày 05/06/2023 được từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện hôm nay tại Bình Định ngày 05/06/2023

Thông tin lịch cúp điện, cắt điện các khu vực tại Bình Định ngày 05/06/2023 được cập nhật từ cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện Thị trấn Phú Phong

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

05/06/2023

07h00-13h00

TBA UB Huyện Điện Lực Phú Phong Xử lý lèo nhánh rẽ 22kV tại C67-XT471/C72

05/06/2023

14h00-16h30

TBA Đồng Binh 2 Điện Lực Phú Phong Tháo 03 FCO phân đoạn và đấu tắt phân đoạn Tại vị trí PĐ. Đồng Binh - Hà Nhe ( C69 ) -XT472/C72

05/06/2023

14h00-16h30

TBA Đồng Binh 3 Điện Lực Phú Phong Tháo 03 FCO phân đoạn và đấu tắt phân đoạn Tại vị trí PĐ. Đồng Binh - Hà Nhe ( C69 ) -XT472/C72

Lịch cúp điện Thành phố Quy Nhơn

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

05/06/2023

07h15-11h15

DC Bông Hồng Điện Lực Quy Nhơn Thay FCO, thay dây dẫn từ FCO xuống MBA, tách chống sét van

05/06/2023

07h15-09h15

Diên Hồng 2 Điện Lực Quy Nhơn CBM cấp độ 2

05/06/2023

07h15-15h15

TBA Quốc Thắng 2 Điện Lực Quy Nhơn Thay FCO, Thay tủ điện TBA Quốc Thắng 2

05/06/2023

07h15-15h15

TBA Chiếu Sáng Cầu Thị Nại Điện Lực Quy Nhơn Thay FCO, Thay tủ điện TBA Quốc Thắng 2

05/06/2023

09h30-11h30

Diên Hồng 3 Điện Lực Quy Nhơn CBM cấp độ 2

05/06/2023

13h45-15h45

Hỏa Xa 2 Điện Lực Quy Nhơn CBM cấp độ 2

Lịch cúp điện huyện Phù Cát

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin

05/06/2023

07h30-16h30

TBA Hưng Mỹ 3 Điện Lực Phù Cát Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL ), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV

05/06/2023

07h30-16h30

TBA Hội Lộc Điện Lực Phù Cát Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL ), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV

05/06/2023

07h30-16h30

TBA Mỹ Long Điện Lực Phù Cát Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL ), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV

05/06/2023

07h30-16h30

TBA Mỹ Thuận Điện Lực Phù Cát Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL ), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV

05/06/2023

07h30-16h30

TBA Mỹ Thuận 2 Điện Lực Phù Cát Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL ), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV

05/06/2023

07h30-16h30

TBA Hội Lộc 2 Điện Lực Phù Cát Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL ), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV

05/06/2023

07h30-16h30

Đá Đông Á Điện Lực Phù Cát Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL ), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV

05/06/2023

07h30-16h30

Tân Long Granite Điện Lực Phù Cát Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL ), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV

05/06/2023

07h30-16h30

Đá Đông Á 2 Điện Lực Phù Cát Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL ), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV

05/06/2023

07h30-16h30

Mỏ đá Đông Á 3 Điện Lực Phù Cát Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL ), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV

05/06/2023

07h30-16h30

Đá Đông Á 4 Điện Lực Phù Cát Thay phụ kiển đường dây 22kV, lắp chụp đầu cột, thay đầu cốt bằng ống nối dây đường dây 22kV ( SCL ), lắp yếm chống gãy đầu cốt nhánh rẽ đường dây 22kV, xử lý tiếp xúc lèo đường dây 22kV

Trên đây là thông tin cúp điện một số khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Định. Chúng tôi LDG sẽ cập nhật Lịch cúp điện  thường xuyên tại ldg.com.vn để độc giả nắm bắt kịp thời và sắp xếp lịch sinh hoạt phù hợp.